Voorzittter
Henk Schook
Secretaris
Ralph van Dijk
Wedstrijdleider
Ruud Amatsetam
Penningmeester
Alwin van der Sluis
Bestuur biljartvereniging 'de Pijp'